Privacybeleid

1. Inleiding

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Thunderbuild B.V. en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en hoe deze worden gebruikt. Thunderbuild B.V. biedt op internet en via apps dienstverlening aan haar Gebruikers waarbij persoonsgegevens worden verzameld, bestaande uit de volgende onderdelen:

Het privacy- en cookiestatement is van toepassing op alle bovengenoemde diensten. Als een Gebruiker dit privacy- en cookiestatement heeft geaccepteerd op een van de bovengenoemde platformen dan geldt deze toestemming ook voor alle andere platformen.

Thunderbuild B.V. verzamelt gegevens over de Gebruikers wanneer zij:
  • Gebruik maken van de dienstverlening (websitebezoek of appgebruik);
  • Contact opnemen met Thunderbuild B.V. via het contactformulier of op een andere manier;
  • Een gebruikersaccount aan (laten) maken.

Deze informatie wordt (soms in combinatie met andere informatie) hoofdzakelijk gebruikt om onze dienstverlening aan te kunnen bieden. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor facturering, om onze dienstverlening te verbeteren, om ondersteuning te bieden en voor andere doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden beschreven.

2. Definities


Account
Het gebruikersaccount, bestaande uit naam, e-mailadres en telefoonnummer, waarmee ingelogd kan worden bij de verschillende websites en apps.
Apparaten
De apparaten, zoals PC's, smartphones of tablets, waarmee toegang kan worden verkregen tot de dienstverlening.
Dienstverlening
De dienstverlening die Thunderbuild B.V. aanbiedt aan haar Gebruikers, al dan niet na betaling, via het gebruikersaccount, via ongeregistreerd website-bezoek en via appgebruik, en uitsluitend voor eindgebruik onder de toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden.
Gebruiker
De natuurlijke persoon die al dan niet betaalde dienstverlening afneemt bij Thunderbuild B.V.
Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende de Gebruiker, waarmee de Gebruiker direct of indirect herleid kan worden, waaronder begrepen het IP-adres, kenteken en/of GPS-coördinaten
Privacystatement
Het hier uitgewerkte Privacy- en cookiestatement.
Thunderbuild B.V.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Thunderbuild B.V., statutair gevestigd aan de Beukenlaan 119, 5616 VC Eindhoven.

3. Hoe verzamelen wij informatie

Thunderbuild B.V. verzamelt informatie over de Gebruikers op de volgende manieren:

Direct van de betrokken persoon zelf

Als de betrokken persoon informatie plaatst op de platformen van Thunderbuild B.V., waaronder profielgegevens, materieel toevoegt aan de database of contact opneemt met Thunderbuild B.V. via het contactformulier, via een email naar een van onze domeinen of door te bellen naar onze klantenservice.
Daarnaast worden bepaalde gebruikersgegevens door de Gebruiker zelf aangeleverd bij het aanmaken van een account. Hieronder vallen bedrijfsgegevens ter facturering, contactgegevens voor het verlenen van support en materieelgegevens (kentekens en locaties) om de dienstverlening te kunnen bewerkstelligen.

Als gevolg van het gebruik van de Dienstverlening

Gebruikers hebben met het aangemaakte gebruikersaccount toegang tot onze dienstverlening. Als de Gebruiker hiervoor toestemming geeft, kan Thunderbuild B.V. in het kader van de dienstverlening een aantal unieke kenmerken van het gebruikte apparaat uitlezen en opslaan.

Daarnaast kan de Gebruiker, door het gebruik maken van de dienstverlening, bepaalde informatie delen met Thunderbuild, waaronder kentekens, GPS-locaties, IP-adressen en contactgegevens.

Locatiegegevens worden opgeslagen door de verschillende apps welke door Thunderbuild B.V. aangeboden worden. Voorafgaand aan de installatie van dergelijke apps wordt uitdrukkelijk toestemming aan de Gebruiker gevraagd om locatiegegevens vast te mogen leggen en te mogen gebruiken.

Thunderbuild B.V. maakt daarnaast gebruik van cookies welke noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Dit wordt in hoofdstuk 4 verder toegelicht.

4. Cookies


Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die vanuit de websites van Thunderbuild B.V. kunnen worden geplaatst op de apparaten van Gebruikers. Op deze manier kunnen Gebruikers bij een volgend bezoek herkend worden en kunnen bepaalde functionaliteiten (zoals onthouden dat het akkoord met deze overeenkomst reeds gegeven is) verbeterd worden.

Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als de Gebruiker zijn browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgend gebruik van de dienstverlening worden uitgelezen.

Voor zover Thunderbuild B.V. met behulp van cookies persoonsgegevens verzamelt, worden die verwerkt conform de bepalingen van dit privacy- en cookiestatement.

Welke cookies gebruikt Thunderbuild B.V.

Bij het gebruik maken van de diensten van Thunderbuild B.V. worden cookies geplaatst. Hierin maken we een onderscheid tussen functionele cookies, analytische cookies en cookies die mogelijk door derden worden geplaatst wanneer u gebruik maakt van onze software.

Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze (web-)applicaties correct werken.

Een voorbeeld hiervan is om de Gebruiker bij herhaald bezoek te herkennen zonder dat hij opnieuw dient in te loggen.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over hoe onze (web-)applicaties gebruikt worden.

Voor onze webapplicaties maken wij gebruik van een dienst waarbij alle data in eigen beheer is en niet opgeslagen wordt op systemen van derden. Voor onze mobiele applicaties maken wij gebruik van systemen van derden.

Cookies van derden

Het kan zijn dat er bij het gebruik van onze (web-)applicaties er cookies van derden op uw systeem geplaatst worden. Dit gaat veelal om integraties correct te laten functioneren.

Een voorbeeld hiervan is het tonen van route-informatie op een kaartensoftware van derden.

Verwijderen van cookies

Browserapplicaties kunnen zo worden ingesteld dat tijdens het volgende gebruik van de dienstverlening geen nieuwe cookies meer worden ontvangen. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser.

Daar wordt ook uitgelegd hoe reeds eerder geplaatste cookies kunnen worden verwijderd.

NB: een bezoeker van de website of een Gebruiker die helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dient deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle apparaten die worden gebruikt.

Als cookies worden geweigerd en/of verwijderd kan het gebeuren dat de Gebruiker of de bezoeker van de dienstverlening geen gebruik kan maken van (een deel van) de dienstverlening.

5. Welke informatie verzamelen wij over Gebruikers

Thunderbuild B.V. verzamelt en verwerkt de volgende informatie over de Gebruikers, voor de doeleinden die elders in dit privacy- en cookiestatement zijn toegelicht:

Contactgegevens en gebruikersaccount

Thunderbuild B.V. bewaart de contactgegevens die Gebruikers opgeven als zij zich registreren voor het gebruikersaccount of het contactformulier invullen. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet.

Betaalgegevens

Als er een betaling dient plaats te vinden verzamelen wij de gebruikte factuurgegevens. Deze worden opgeslagen in ons boekhoudprogramma ten behoeve van (toekomstige) betalingen.

Informatie die door Gebruikers zelf wordt geplaatst

Gebruikers hebben de mogelijkheden om binnen de eigen organisatie verschillende informatie te plaatsen, waaronder die van overige werknemers van de organisatie. Thunderbuild B.V. gebruikt deze informatie om dienstverlening aan de Gebruikers te bewerkstelligen.

Informatie over het gebruik van dienstverlening

Wanneer een Gebruiker de dienstverlening van Thunderbuild B.V. gebruikt, wordt hier informatie over opgeslagen, waaronder gegevens over het gebruikte apparaat, gegevens voortvloeiend uit het gebruikersaccount en hoe de Gebruiker de dienstverlening gebruikt.

Informatie over de apps van Thunderbuild B.V.

Bij gebruik van de apps van Thunderbuild B.V. op een mobiel apparaat, kan de unieke identificatiecode van dat apparaat worden verzameld. Thunderbuild B.V. kan ook het gebruikte type apparaat vastleggen of de versie van het gebruikte besturingssysteem. Daarnaast kan worden vastgelegd hoe en waar de app gebruikt wordt en waar deze is gedownload. De locatiegegevens die voortvloeien uit het gebruik van de app worden tevens gekoppeld aan het gebruikersaccount, zodat op de andere websites en apps van Thunderbuild B.V. gebruik gemaakt kan worden van de dienstverlening.

Informatie over reacties op e-mails

Als Thunderbuild B.V. emails verstuurt aan de Gebruikers, kan informatie worden verzameld over de manier waarop de Gebruiker reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend en/of wordt geklikt op de links die erin staan.

Informatie naar aanleiding van contact met Gebruiker

Bijvoorbeeld als een Gebruiker een vraag stelt per e-mail of contact opneemt met de telefonische helpdesk.

6. Hoe gebruiken wij deze informatie

Om de dienstverlening te kunnen bieden

Thunderbuild B.V. gebruikt het gebruikersaccount om je toegang te verlenen tot de dienstverlening en de content en informatie die bij het gebruikersaccount hoort. Opgegeven contactgegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over bijvoorbeeld wijzigingen in de dienstverlening of gepland onderhoud (service-e-mails).

Informatie welke middels de apps verzameld wordt zijn ten behoeve van de dienstverlening van de websites.

Voor de afwikkeling van de betalingen

Bepaalde gegevens die bij de registratie worden gevraagd kunnen nodig zijn voor de afwikkeling van de facturatie en betaling voor de dienstverlening.

Om de dienstverlening te verbeteren en algemene trends te identificeren

Thunderbuild B.V. gebruikt de (gebruiks-)gegevens van alle Gebruikers om in algemene zin te analyseren hoe de dienstverlening gebruikt wordt en welke trends daarin kunnen worden waargenomen, om hiermee beter geïnformeerde beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de dienstverlening.

Ook meer technische trends kunnen voor dat doel worden bijgehouden, bijvoorbeeld met welke typen apparaten of browsers een Gebruiker de content opvraagt.

Naleving wet- en regelgeving

Informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op Thunderbuild B.V. rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants-)controle.

Daarnaast verzamelt Thunderbuild B.V. informatie ten behoeve van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). Informatie welke middels de Grip app en de website app.afvalmelding.nl worden verzameld dienen tevens ter naleving van wet- en regelgeving vanuit het LMA.

7. Met wie delen wij deze informatie

Binnen Thunderbuild B.V.

De verschillende afdelingen binnen Thunderbuild B.V. hebben toegang tot informatie, waar nodig, voor het leveren van onze diensten. Toegang wordt gegeven voor zover dat past binnen de doeleinden die in dit privacy- en cookiestatement worden beschreven.

Met (andere) leveranciers

Thunderbuild B.V. kan informatie over Gebruikers doorgeven aan leveranciers van wij zij gebruikt maakt om de dienstverlening te realiseren (bijvoorbeeld een mailingbedrijf, callcenter, CRM-software leverancier en gebruiksanalyse partner).

Met de autoriteiten en anderen

In uitzonderlijke gevallen zal Thunderbuild B.V. gegevens verstrekken aan autoriteiten of derden, als zij daartoe verplicht is op grond van de wet of op last van de rechter, of als er gegronde aanleiding is om aan te nemen dat dit nodig is om schade of misbruik te voorkomen.

8. De rechten van Gebruikers ten aanzien van hun informatie

Personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, hebben op grond van de wet bepaalde rechten. Gebruikers kunnen te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de informatie die door Thunderbuild B.V. verwerkt wordt en deze desgewenst aanpassen. Ook kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Thunderbuild B.V., of hun gegevens (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving.

Indien de Gebruiker van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kan dat door contact op te nemen via het e-mailadres support.nl@topcon.com of telefonisch via +31 88 2411 000.

9. Beveiliging van informatie

Thunderbuild B.V. besteed veel zorg aan het veilig bewaren en verwerken van informatie over Gebruikers en bezoekers van haar websites en apps.

Data wordt opgeslagen in ISO27001, ISO9001, ISO14001 en PCI-DSS gecertificeerde datacentra.

Thunderbuild B.V. maakt hiervoor gebruik van de diensten van Interconnect en Microsoft Azure. De websites en apps zelf worden door de ontwikkelaars van Thunderbuild B.V. structureel getest op beveiliging.

10. Contact opnemen

Vragen over dit privacy- en cookiestatement, of over de wijze waarop Thunderbuild B.V. gegevens van Gebruikers verwerkt, kunnen gesteld worden via het e-mailadres support.nl@topcon.com en aan de klantenservice via telefoonnummer +31 88 2411 000.

11. Aanpassingen van het privacy- en cookiestatement

Het kan zijn dat Thunderbuild B.V. in de toekomst besluit tot aanpassing van dit privacy- en cookie statement. Mocht dat het geval zijn, dan zal zij haar Gebruikers hierover vooraf op de hoogte stellen door publicatie van het gewijzigde privacy- en cookie statement en notificaties op de websites en apps van Thunderbuild B.V.

Publicatiedatum: 24-05-2018